காயத்ரி மந்திரம்

அனைத்து கடவுள்களுக்குமான காயத்ரி மந்திரம் மற்றும் அதன் விரிவான விளக்கத்தை இங்கு தமிழில் காணலாம். காயத்ரி மந்திரம் பொருள், காயத்ரி மந்திரம் விளக்கம், காயத்ரி மந்திரம் பலன்கள், காயத்ரி...